Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Govet.pl Niskie Ceny, działający pod adresem www.govet.pl , prowadzony jest przez  PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki z siedzibą w Chwalęcicach przy ul.Leśnej 3  66-415 Klodawa. ; NIP 598-145-23-87: REGON:080570241. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Govet.pl Niskie Ceny znajdujący się pod adresem www.govet.pl , służy do dokonywania zakupów preparatów witaminowych, dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych  sprzedawanych również w siedzibie Firmy, za pośrednictwem sieci Internet. 

2.2. Zakupy w Govet.pl Niskie Ceny  mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.govet.pl , wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 
2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki
2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego Govet.
 
2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
2.7. Govet.pl Niskie Ceny  przyjmuje zamówienia od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

 Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
2.8. Firma  PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub  przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w Govet.pl Niskie Ceny są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Govet.pl Niskie Ceny obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.10. Ceny podawane w Drobiarskim Sklepie Internetowym Govet  są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
 
2.11. PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 
2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki  treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty siedzibie Firmy
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.2. PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.govet.pl , z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
 
3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki kompletności wysłanych danych,

3.3.2. Skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachu PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki  wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomićPPHU GOVET  Dariusz Komarnicki.  telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta Govet.pl Niskie Ceny  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@govet.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.
 
3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia
 
3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.govet.pl , pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

  • Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.
  • Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
  • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
  • Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
    • Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w siedzibie FirmyPPHU GOVET  Dariusz Komarnicki
  • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub w PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki widniejący na dokumencie zakupu . Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 
4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PPHU GOVET Dariusz komarnicki  przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

 
6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie,  poprzez wykonanie przelewu przez PPHU GOVET  Dariusz Komarnickina wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna ? sprzedaży towarów i usług.
 
7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Drobiarskiego  Govet.pl Niskie Ceny
7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres:  sklep@govet.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma PPHU GOVET  Dariusz Komarnicki  zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Drobiarskiego Sklepu Internetowego Govet,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty Drobiarskiego Sklepu Internetowego Govet,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 
8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
8.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@govet.pl
 
8.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

Serwis darmowych ogłoszeń Govet.pl  adresowany jest do osób prywatnych i firm chcących zamieść nieodpłatnie ogłoszenia i oferty w Internecie.

 

Korzystanie z serwisu Govet.pl jest całkowicie darmowe.

 

Z serwisu mogą korzystać osoby prawne i prywatne dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, chcące zamieścić drobne ogłoszenia i oferty w Internecie.

 

Użytkownik dodając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Zamieszczający ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z regulaminem serwisu, oraz że ogłoszenie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

 

Wszystkie dane Ogłoszeniodawca umieszczający w swoim ogłoszeniu robi na własne ryzyko. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców serwisu, pojawiające się w ogłoszeniach, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji.

 

Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. Informujemy, że dodawane przez Państwa ogłoszenie, pojawia się w serwisie dopiero po zatwierdzeniu przez Administratora. 

 

Wiarygodności treści zamieszczanych w ogłoszeniach nie jest kontrolowana. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa serwisu, który nie jest stroną tych umów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu govet.pl spoczywa na jego użytkownikach. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o potrzebach Ogłoszeniodawców. Treści ogłoszeń mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.

 

Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

 

Podczas zamieszczania darmowych ofert, należy wpisywać dane w odpowiednie pola formularza tylko do tego przeznaczone. Nie stosowanie tej zasady spowoduje, że Państwa oferta zostanie usunięta.

 

Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów - sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu. Zabrania się zamieszczania wielu kopii jednego ogłoszenia, umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm, używania wyrazów niecenzuralnych, zamieszczania ofert i ogłoszeń o treści sprzecznej z polskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe, zamieszczania nieprawdziwych informacji, które będą wprowadzały w błąd osoby korzystające z serwisu. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści pornograficznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem.

 

Dodatkowo zabrania się umieszczania w serwisie ogłoszeń związanych z pracą w Internecie (wysyłanie/odbieranie emaili, klikanie w banery, piramidy internetowe, itp.).

 

Informacje podawane przez Ogłoszeniodawcę do serwisu są w ciągu kilku godzin moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu, a tym samym usunąć ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych np. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

Administrator serwisu dołoży wszelkich możliwych starań, aby nie znalazły się w nim treści obraźliwe i niezgodne z polskim oraz międzynarodowym prawem. Jeżeli jednak odnaleźliście Państwo, ogłoszenia które są nielegalne lub są niezgodne z regulaminem serwisu, prosimy niezwłocznie zgłosić to Administratorowi serwisu

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 

Zamieszczający ogłoszenie godzi się zadość uczynić i uwolnić serwisc govet.pl od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.