Przeglądasz:  Strona główna Nowości Quatovet 5 L wstecz

Quatovet 5 L

Quatovet - do dezynfekcji
 • Numer produktu: 247
 • Producent: Agro-Trade
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 6
 • Cena: 162.99
 •    
 

Właściwości i działanie preparat do dezynfekcji Quatovet

 

Można stosować w obecności zwierząt !!!

 

QUATOVET to płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni:

 • na fermach  brojlerów
 • zwierząt futerkowych,
 • w wylęgarniach
 • schroniskach dla zwierząt
 • lecznicach weterynaryjnych

W obiektach użyteczności publicznej i prywatnej:

 • do dezynfekcji obszarów i budynków dotkniętych powodzią, a zagrożonych powstaniem epidemii
 • w piwnicach
 • zakładach przeróbki odpadów
 • środkach transportu
 • magazynach
 • pomieszczeniach po zmarłych itp.

W przemyśle spożywczym: na powierzchniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt

 

Wykazuje działanie:

 • bakteriobójcze i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w przypadku dezynfekcji w obszarze weterynaryjnym
 • bakteriobójcze i grzybobójcze w przypadku dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz powierzchni mających kontakt z żywnością

 

Działa podwójnie:

 1. powierzchniowo
 2. wgłębnie;
 3. usuwa ewentualne pozostałości po procesie mycia i doskonale dezynfekuje

 

Kompatybilny z preparatami aldehydowymi np. z produktami z serii Aldekol.
Zachowuje właściwości w obecności materii organicznej i twardej wodzie.

Skuteczny w niskich temperaturach.


Można mieszać z niektórymi preparatami myjącymi, np. Multiclean CS, tworząc roztwór o właściwościach myjąco-dezynfekcyjnych.

Pozbawiony zapachu; delikatne działanie dezodoryzujące.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

 

Budowa Chemiczna preparat do dezynfekcji Quatovet

 

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16 alkilodimetylowe, chlorki 250 g/l

 

Zastosowanie i sposób użycia preparat do dezynfekcji Quatovet

 

Aplikacja za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego a także zamgławiaczy.

 

STOSOWANIE W OBECNOŚCI ZWIERZĄT:

 

QUATOVET w zalecanych dawkach może być podawany w obecności wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych poprzez oprysk:

 • zabieg wykonywać w miarę możliwości co 4 tygodnie stosując roztwór 0,5 % w ilości 1 l / 10 m2 (5 ml rozpuścić w 1 litrze wody)

Uwaga: Zabieg należy wykonywać po usunięciu z pomieszczenia wody pitnej i paszy; nie należy podawać preparatu na powierzchnie ciała zwierząt ani poprzez zamgławianie przy użyciu zamgławiaczy spalinowych i elektrycznych.

DAWKOWANIE STANDARDOWE:

 

QUATOVET  stosować na uprzednio dokładnie umyte (np. preparatem Multiclean CS lub Czysta Chlewnia) i wilgotne powierzchnie.

 

A. w obszarze weterynaryjnym:

Działanie biobójcze

Zalecane stężenie

Minimalny czas działania

Temperatura

oprysk 0,3l/m2

zamgławianie

Bakterie

2%

4l/1000 m3

30 min

10°C

Grzyby drożdżopodobne

0,5%

1l/1000 m3

30 min

10°C

Łączny efekt bakterio- i grzybobójczy w zakresie grzybów drożdżopodobnych uzyskuje się:

 • dla oprysku przy stężeniu 2 % w czasie 0,5 godziny
 • w przypadku zamgławiania przy dawce 4 l /1000 m.

 

Stosując zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) należy 1 litr QUATOVETU wymieszać z wodą w stosunku 1:1; stosujączamgławiacze elektryczne należy 1 litr QUATOVETU wymieszać z wodą w stosunku 1:5; zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławianie (np. FOG-ADD) w ilości 10% w stosunku do ilości użytej wody.

Przykład: 1litr QUATOVETU + 1litr wody + 0,1litra FOG-ADD, najlepiej w temp. ok. 40˚C.

 

B. w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej i w przemyśle spożywczym

Działanie biobójcze

Zalecane stężenie

Minimalny czas działania

Temperatura

Oprysk *

Bakterie

0,25%

60 min

20°C

Grzyby (drożdżopodobne

i pleśniowe)

4 %

60 min

20°C

 

* W przypadku oprysku stosować 0,3 litra roztworu roboczego na powierzchnię 1 m2

 

UWAGA! Zabieg przeprowadzać podczas nieobecności osób postronnych.

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym miejscu w temperaturze 8-25°C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Należy ściśle przestrzegać załączonych informacji o produkcie. Nieprzestrzeganie zaleceń może być szkodliwe.

 

WSKAZANIA O ZAGROŻENIACH I ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt żrący. Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Nie wdychać dymu/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji. Opakowanie nie powinno być ponownie używane. Preparatu i jego opakowania nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Poddać utylizacji.

 

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 4033/10.

Acidosol 5 L

Acidosol - Zakwaszaczdla drobiu
Preparat zakwaszający Acidosol jest źródłem kwasów, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Obniżając pH wody i treści pokarmowej przewodu pokarmowego.
Cena: 69.99
&nbps;
&nbps;

Biosupervit Sol 5 L

Biosupervit - witaminy dla drobiu
Preparat dla drobiu odżywczy witaminowo-aminokwasowy rozpuszczalny w wodzie. Biosupervit wpływa na usprawnienie wszystkich procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, a tym samym poprawia parametry produkcyjne i hodowlane.
Cena: 309.99
&nbps;
&nbps;

HydroPlus 5 L - elektrolity

HydroPlus - elektrolity dla drobiu
Płynny preparat wieloelektrolitowy dla drobiu
Cena: 244.99
&nbps;
&nbps;

Quatovet 10 L

Quatovet - do dezynfekcji
QUATOVET to płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obecności zwierząt !!!
Cena: 309.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 1 L

Rapicid - preparat dezynfekcyjny
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 84.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 5 L

Rapicid - preparat do dezynfekcji
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 399.99
&nbps;
&nbps;

Virkon 10 kg do dezynfekcji

Virkon - preparat do dezynfekcji
Uniwersalny preparat dezynfekcyjny o szerokim zakresie wirusobójczego działania
Cena: 830.00
&nbps;
&nbps;

Virkon 200 gr

Virkon - preparat do dezynfekcji
Uniwersalny preparat dezynfekcyjny o szerokim zakresie wirusobójczego działania
Cena: 29.99
&nbps;
&nbps;

Virkon S 5 kg

Virkon S - preparat do dezynfekcji
Uniwersalny preparat dezynfekcyjny o szerokim zakresie wirusobójczego działania
Cena: 459.99
&nbps;
&nbps;