Przeglądasz:  Strona główna Nowości Murin Facoum granulat 5 kg wstecz

Murin Facoum granulat 5 kg

Murin Facoum granulat - trutka na szczury i myszy
  • Numer produktu: 206
  • Producent:
  • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
  • Waga:
    •  kg
    • 6
  • Cena: 92.99
  •    
 

MURIN FACOUM GRANULAT (brodifacoum)

Charakterystyka preparatu na szczury i myszy Murin Facoum


To nowoczesne i wyjątkowo skuteczne preparaty do zwalczania szczurów i myszy.

Zawierają 0,005% brodifacoum.

Są uznane i stosowane od kilkunastu lat w wielu krajach świata.

Skomponowane na bazie produktów zbożowych, doskonałych atraktantów zapachowo-smakowych, zawierają benzoesan denatonium oraz substancje mumifikujące.

Gryzonie giną po jednorazowym pobraniu trutki.

Preparat działa z opóźnieniem, nie powoduje bolesnych stanów agonalnych, co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni.

Sposób zastosowania:


Przynętę należy wykładać w stacjach trutek służących specjalnie do tego preparatu. Stacje trutek umieścić w miejscu odwiedzanym przez myszy i szczury, w norach, wzdłuż ich korytarzy, a w szczególności wzdłuż ścian. Uzupełniać przynętę zanim zostanie całkowicie zużyta. Na szczury stosować dawkę 25-50g przynęty co 10-15 metrów, na myszy natomiast 5-15g przynęty co 3-5 metrów. Większe ilości dawki mogą okazać się wskazane (do 50g) w miejscach szczególnie nękanych przez myszy. W przypadku ryzyka nowych inwazji pozostawić małe ilości przynęty dla nowo przybyłych.

 

Zalety MURIN FACOUM:


- Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury.
- Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni. 
- Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu. 
- Bezpieczny ponieważ zawiera benzoesan denatonium - bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu.
- Zaspokaja potrzebę gryzienia.
- Bardzo dobre właściwości mumifikujące.
- Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni.

Atrakcyjność form przynęty dla różnych gatunków zwierząt

FORMA PRZYNĘTY MYSZ DOMOWA SZCZUR WĘDROWNY SZCZUR ŚNIADY MYSZ LEŚNA PSY PTAKI
PASTA 10 10 7 8 8 1
KREM 12 12 12 5 8 1
GRANULKI 6 6 5 5 6 2
MINI BLOCZKI
PARAFINOWANE
2 5 2 2 1 1
PRZYNĘTA MIESZANA 6 6 5 5 1 7
PRZYNĘTA MIESZANA
PORCJ. W WORECZKACH*
4 4 4 4 1 1
ZIARNA ZBÓŻ 5 4 5 5 1 8

Skala atrakcyjności od 1 do 12 *papier powlekany polietylenem 

Dawka śmiertelna po jednokrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty 
- przy średniej wadze

Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ
Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Kumatetratyl 0,0375% Difena- coum 0,005% Bromadio- lone 0,005% Brodifa- coum 0,005%
ORGANIZMY DOCELOWE
szczur 250g 186g 102,5g 12g 9g 5,6g 1,3g
mysz 25g 37,4g 12,7g * 0,4g 0,8g 0,2g

*-brak danych 

Dawka śmiertelna po kilkakrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty, przez pięć kolejnych dni

Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ
Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005%
szczur 250g 0,44g 0,80g 0,44g 0,35g 0,15g
mysz 25g * * 0,4g * 0,02g

*-brak danych

Objawy zatrucia - informacje medyczne:


W przypadku spożycia przez nieuwagę spowodować wymioty pijąc letnią, soloną wodę. W przypadku zatrucia lub wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza.
Odtrutka: witamina K, doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie). Ponieważ jest to produkt antykoagulacyjny nie zaleca się stosowania żadnych środków wstrzymujących krzepnięcie krwi.
W przypadku, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Środki ostrożności:


1. Preparat jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego, choć dzięki zawartości bitrexu prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne.
2. Wykładać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzieci, zwierząt i ptactwa domowego.
3. Trutki nie rozkładać gołymi rękoma - używać gumowych rękawic
4. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i niszczyć je poprzez spalanie lub zakopywanie głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.
5. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem

Określenia zagrożeń oraz środki ostrożności:
S1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. 
S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt
S20/21 - nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania
S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą i mydłem
S36/37 - nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice
S46 - po połknięciu natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę
S49 - przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu.

 

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 0296/03

Acidosol 5 L

Acidosol - Zakwaszaczdla drobiu
Preparat zakwaszający Acidosol jest źródłem kwasów, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Obniżając pH wody i treści pokarmowej przewodu pokarmowego.
Cena: 69.99
&nbps;
&nbps;

Mineral TS 10 L

Mineral TS - Witaminy dla drobiu
Mineral TS przeznaczony jest dla drobiu - rozpuszczalny w wodzie zestaw pierwiastków mineralnych.
Cena: 249.99
&nbps;
&nbps;

PL-56 - odkamieniacz

PL-56 odkamieniacz - govet.pl
PL-56 jest mocno pieniącym się, silnie kwaśnym koncentratem do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak: krew, tłuszcze, oleje i białko.
Cena: 123.00
&nbps;
&nbps;

Murin Facoum granulat 5 kg

Murin Facoum granulat - trutka na szczury i myszy
Murin Facoum jest nowoczesnym i wyjątkowym preparatem do zwalczania szczurów i myszy, działa z opóźnieniem, nie powoduje bolesnych stanów agonalnych, co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni.
Cena: 92.99
&nbps;
&nbps;

Murin Forte granulat 10 kg

Murin Forte granula - preparat do deratyzacji
Murin Forte - to nowoczesny i wyjątkowo skuteczny preparat do zwalczania szczurów i myszy.
Cena: 131.00
&nbps;
&nbps;

Murin Forte granulat 5 kg

Murin Forte granula - preparat do deratyzacji
Murin Forte - to nowoczesny i wyjątkowo skuteczny preparat do zwalczania szczurów i myszy.
Cena: 72.00
&nbps;
&nbps;