Przeglądasz:  Strona główna Nowości MultiClean CS 10 L wstecz

MultiClean CS 10 L

MultiClean CS - govet.pl
 • Numer produktu: 222
 • Producent: Agro-Trade
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 11
 • Cena: 154.99
 •    
 

Właściwości i działanie preparatu myjącego MultiClean CS

MULTICLEAN CS jest mocno pieniącym się, skoncentrowanym alkalicznym preparatem myjącym i polecanym szczególnie do mycia pianowego. Dzięki jego wszechstronnemu zastosowaniu, możliwe jest przeprowadzenie nowoczesnego,skutecznego procesu mycia.

 

Cechy charakterystyczne:
- podwyższone właściwości odtłuszczające,
- duża siła czyszczenia,
- mniejszy nakład pracy,
- pełna skuteczność w zimnej i gorącej wodzie,
- stabilność w twardej wodzie,
- niekorozyjność wobec stali nierdzewnej.Skład chemiczny preparatu do mycia MultiClean CS


W skład MULTICLEANU CS wchodzą:

 • odorotlenek sodu,
 • amfoteryczne i niejonowe środki powierzchniowo czynne o silnych właściowściach pianotwórczych, związki kompleksujące.

 

Zastosowanie preparatu do mycia MultiClean CS


MULTICLEAN CS
 jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni i może być stosowany w:
- wylęgarniach,
- rzeźniach,
- zakładach przetwórstwa spożywczego i rybnego,
- kompostowniach i pieczarkarniach,
- zakładach mleczarskich i udoju,
- kuchniach żywienia zbiorowego.

 

Dawkowanie i sposób zastosowania:


Stężenie należy dostosować do stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni.

Zastosowanie Rozcieńczenie Dawkowanie
Konwencjonalne mycie 1:100 (1%) lub 1:50 (2%) 0,3l/m kw. (ciepła woda do temp. 40°C wzmacnia działanie czyszczące produktu
Mycie pianowe 2% ok. 0,2l/m kw. (min. czas działania 10-15 minut)

 

MULTICLEAN CS można stosować przy pomocy urządzeń spieniających, myjek wysokociśnieniowych oraz podawać ręcznie
Uwaga:

Po zakończeniu mycia, a przed wyschnięciem, powierzchnie myte należy spłukać czystą, zimną wodą.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej 0°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Oznaczenie o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:
Uwaga: zawiera wodorotlenek sodu.
Produkt żrący. Powoduje poważne oparzenia. Nie wdychać dymu/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

 

Ekologia:
MULTICLEAN CS posiada Świadecto Jakości Zdrowotnej nr HŻ/01647/01/2008 wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

 

 

Acidosol 5 L

Acidosol - Zakwaszaczdla drobiu
Preparat zakwaszający Acidosol jest źródłem kwasów, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Obniżając pH wody i treści pokarmowej przewodu pokarmowego.
Cena: 69.99
&nbps;
&nbps;

Silivet 5 L

Silivet - Witaminy dla drobiu
Preparat dla drobiu Silivet działa osłaniająco na komórki miąższu wątrobowego w sytuacjach, gdy istnieje możliwość uszkodzenia hepatocytów np. na skutek podania leków, w przypadku chorób wirusowych lub bakteryjnych.
Cena: 289.99
&nbps;
&nbps;

Virkon S 5 kg

Virkon S - preparat do dezynfekcji
Uniwersalny preparat dezynfekcyjny o szerokim zakresie wirusobójczego działania
Cena: 459.99
&nbps;
&nbps;

Amphokal 10 L

Amphokal - środek myjący
Jest silnie alkalicznym, pieniącym się koncentratem o intensywnym działaniu myjącym i odtłuszczającym
Cena: 279.99
&nbps;
&nbps;

Amphokal 5 L

Amphokal - środek myjący
Jest silnie alkalicznym, pieniącym się koncentratem o intensywnym działaniu myjącym i odtłuszczającym
Cena: 149.99
&nbps;
&nbps;

InduClean 10 L

InduClean - środek myjący
Jest alkalicznym preparatem myjącym nowej generacji, opartym na anionowych i kationowych środkach powierzchniowo czynnych. Łączy w sobie tradycyjne doskonałe właściwości czyszczące z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.
Cena: 269.99
&nbps;
&nbps;

InduClean 5 L

InduClean - środek myjący
Jest alkalicznym preparatem myjącym nowej generacji, opartym na anionowych i kationowych środkach powierzchniowo czynnych. Łączy w sobie tradycyjne doskonałe właściwości czyszczące z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.
Cena: 145.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 1 L

Rapicid - preparat dezynfekcyjny
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 84.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 5 L

Rapicid - preparat do dezynfekcji
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 399.99
&nbps;
&nbps;