Przeglądasz:  Strona główna Nowości K-Othrine 30 ml wstecz

K-Othrine 30 ml

K-Othrine - na insekty
 • Numer produktu: 168
 • Producent: Bayer
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 0.100
 • Cena: 29.99
 •    
 

Zastosowanie i Włąsciwości preparatu na insekty K-othrine


K-Othrine  przeznaczony jest do zwalczania:

 • prusaków,
 • karaluchów
 • much,
 • komarów,
 • pluskiew,
 • mrówek faraona,
 • szkodników magazynowych,
 • czarnych chrząszczy ściółkowych
 • i innych w higienie sanitarnej.

 

Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, fabrycznych, użyteczności publicznej: barach, restauracjach, hotelach, w zakładach przetwórstwa spożywczego, piekarniach, itp.

 1. Preparat K–Othrine  może być stosowany do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach jednak przy przestrzeganiu szczególnych środków ostrożności – zabiegów dezynsekcyjnych nie wolno wykonywać w obecności osób chorych i dzieci.
 2. K-Othrine może być także stosowany do zwalczania much, pleśniakowców lśniących i innych owadów w budynkach inwentarskich i zabudowaniach gospodarczych.

- Przed użyciem przeczytaj etykietę.

Dawkowanie i stosowanie preparatu na insekty K-othrine


- 100 ml preparatu K-Othrine zmieszać z 10 l wody.
- Sporządzoną mieszaniną (1 %) opryskać miejsca przebiegu i gromadzenia się owadów używając ok. 40 ml
roztworu na 1 m2 powierzchni.

W przypadku zwalczania dorosłych komarów stosować 2 litry preparatu na powierzchnię 10 000 m2.
- Przed opryskiem należy oczyścić powierzchnie, na które będzie dozowany roztwór.
- Opryskiwać ściany, sufity, powierzchnie wokół okien i inne miejsca, na których owady chętnie siadają.
- Jeśli to możliwe należy opryskać również miejsca składowania obornika i ściółki oraz zużytą ściółkę, którą
należy przechowywać jak najdalej od budynków inwentarskich.
- W miejscach gdzie ze względu na szybki rozwój populacji owadów, może pojawić się odporność, powinno
stosować się rotację preparatów tzn. używać środków zawierających substancje czynne należące do
różnych grup chemicznych.
- W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w
odstępach dwutygodniowych.

 

Zalecenia dotyczące wentylacji:
- Po wykonaniu zabiegu w pomieszczeniu zamkniętym należy je po ok. 2 godzinach dobrze przewietrzyć.
- Do tego czasu w pomieszczeniu nie powinni przebywać ludzie oraz zwierzęta domowe.
Środki ostrożności:
- Przed przeprowadzeniem oprysku usunąć z pomieszczenia zwierzęta, żywność i naczynia na żywność.
- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Nie opryskiwać preparatem łóżeczek ani pościeli małych dzieci oraz powierzchni, z którymi będzie stykała
się nie opakowana żywność.
-

W przypadku zanieczyszczenia preparatem skóry lub oczu, miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
- Po pracy zdjąć całe ubranie i dokładnie umyć całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia pojemnika nie wolno wylewać do zbiorników wodnych, rzek,
cieków wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych
dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci