Przeglądasz:  Strona główna Nowości Jodat 5 L wstecz

Jodat 5 L

Jodat - środek dezynfekcyjny
 • Numer produktu: 218
 • Producent: Agro-Trade
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 6
 • Cena: 259.99
 •    
 

Właściwości i działanie preparatu do dezynfekcji Jodat


Jodat
 to powierzchniowy środek dezynfekcyjny na bazie jodu.

Stanowi produkt wyspecjalizowany w zwalczaniu szczególnie patogennych bakterii i grzybów drożdżopodobnych. Posiada właściwości wiruso- i grzybobójcze na poziomie porównywalnym z innymi preparatami jodowymi.

Zostało to potwierdzone opinią dra Marka Lipca z PIWet Puławy i testami praktycznymi przeprowadzonymi w Niemczech.

Jodat znajduje zastosowanie w gospodarstwach hodowlanych np.

 • fermy drobiu,
 • trzody,
 • bydła,
 • stajnie,
 • a także w gospodarstwach mleczarskich.

Przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Charakteryzuje się dobrym działaniem wgłębnym i długookresowym oraz szerokim spektrum oddziaływania. Wykazuje pełną aktywność w twardej wodzie oraz skuteczność w niskich temperaturach

Nie jest termostabilny!

Skład chemiczny preparatu do dezynfekcji Jodat


Jodat
 w swoim składzie zawiera jod, kwas fosforowy oraz środki powierzchniowo czynne.

Zastosowanie:


Jodat
 może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń:

 • aparaty wysokociśnieniowe,
 • opryskiwacze,
 • aparaty spieniające,
 • zamgławiacze elektryczne.

Przed rozprowadzeniem Jodatu należy dobrze oczyścić powierzchnię przewidzianą do dezynfekcji.

Do czyszczenia należy zastosować odpowiedni środek myjący, jak np. Polycar lub Induclean.
Preparat można bezpiecznie podawać na ściółkę.

 

Uwaga:
1. Preparat stosować podczas nieobecności ludzi w pomieszczeniach.
2. Temperatura roztworu nie powinna przekraczać 35 - 40 stopni Celsjusza.

 

Dawkowanie preparatu do dezynfekcji Jodat

 

Działanie biobójcze wobec bakterii uzyskuje się stosując 0,3 - 0,4 litra roztworu roboczego o stężeniu 0,5% na 1 mpowierzchni, natomiast dzialanie grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżopodobnych uzyskuje się stosując 0,3 - 0,4 litra roztworu roboczego o stężeniu 1% na 1 m2przy uzyciu urządzeń tradycyjnych lub 1 do 2 litry JODATU na 1000 m3 kubatury obiektu przy uzyciu zamgławiaczy elektrycznych (na tzw. "zimną chmurę"). 
Okres działania: min. 30minut.
Po przeprowadzeniu zabiegu, należy pomieszczenie poddać wietrzeniu przez ok.10 - 12 godzin. W razie potrzeby, sprzęt użyty do aplikacji preparatu, przemyć alkalicznym środkiem myjącym.

Przechowywanie:


Jodat należy przechowywać w chlodnym, suchym miejscu, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych.


Wskazania o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa:


Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Nie wdychać dymu / aerozoli. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Preparat szkodliwy.

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 2990/06 na obrót produktem biobójczym.

BioBeck PA 910 10 kg - na ptaszyńca

BioBeck PA 910 - na ptaszyńca
Biobeck PA 910 to ekologiczny preparat roztoczobójczy mający zastosowanie przede wszystkim do zwalczania ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae). Dwutlenek krzemu będący substancją aktywną przenika do narządów oddechowych (tchawek), wysusza je od środka oraz blokuje stawy, co prowadzi do unieruchomienia roztoczy i w konsekwencji do ich śmierci.
Preparat może być stosowany w obecności kur i jaj bez okresu karencji.
Cena: 569.99
&nbps;
&nbps;

Promotor L47 5 L

Promotor L47 - witaminy dla drobiu
Promotor L 47 zwiększa przyrosty masy ciała, reguluje i podnosi nieśność oraz obniża śmiertelność piskląt w okresie okololegowym.
Cena: 199.99
&nbps;
&nbps;

Aldekol DES-03 5 L

Aldekol DES 03 - preparat do dezynfekcji
Aldekol DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.
Cena: 299.99
&nbps;
&nbps;

Biosolve Plus 5 L

Biosolve Plus, preparaty dla drobiu
Uniwerslany alkaliczny środek czyszczący o wysokiej jakości i skuteczności oparty na zaawansowanej i skutecznej formule.
Najwyższa skuteczność czyszczenia, odtłuszczania i spieniania. Do stosowania w wylęgarniach, na fermach i w przetwórniach żywności.
Cena: 173.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 5 L

Rapicid - preparat do dezynfekcji
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 399.99
&nbps;
&nbps;