Przeglądasz:  Strona główna Nowości InduClean 10 L wstecz

InduClean 10 L

InduClean - środek myjący
 • Numer produktu: 214
 • Producent: Agro-Trade
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 32
 • Cena: 269.99
 •    
 

INDUCLEAN jest alkalicznym preparatem myjącym nowej generacji, opartym na anionowych i kationowych środkach powierzchniowo czynnych. Łączy w sobie tradycyjne doskonałe właściwości czyszczące z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.

 

Zastosowanie:


INDUCLEAN
znajduje zastosowanie między innymi w:

 • budynkach inwentarskich (np. rzeźniach)
 • zakładach wylęgu drobiu
 • gospodarstwach ogrodniczych i pieczarkarskich
 •  hotelach i szpitalach 
 • w warsztatach mechanicznych

 

Właściwości i działanie preparatu do mycia INDUCLEAN

 

INDUCLEAN to mocno pieniący się, skondensowany środek myjący o odczynie alkalicznym, stosowany do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń, pochodnych: tłuszczu, oleju, białka.

Już przy niewielkiej ilości zastosowanego środka zapewnia oczyszczenie wszelkiego rodzaju zewnętrznych powierzchni.

Oczyszczenie jest szybkie i gruntowne.

Skład chemiczny preparatu do mycia InduClean


INDUCLEAN
składa się z anionowych środków powierzchniowo czynnych w połączeniu z  fosforanami.

 

 

Sposób zastosowania preparatu do mycia InduClean


W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia, preparat INDUCLEAN może być stosowany w rozcieńczeniu nawet 1:300. Zalecane stężenie standardowe wynosi 1%.

INDUCLEAN może być używany zarówno do mycia ręcznego jak i do mycia przy pomocy aparatów wysokociśnieniowych.

Po zakończeniu mycia należy powierzchnie myte spłukać czystą wodą, aby nie dopuścić do dezaktywacji stosowanego w następnej kolejności środka dezynfekcyjnego.

Prawidłowo przeprowadzony proces mycia przy użyciu preparatu INDUCLEAN zapewnia znaczną redukcję zanieczyszczeń organicznych (do 80%).

Tradycyjnie zaleca się dawkowanie: 0,2 - 0,4litra roztworu na 1 m kw. mytej powierzchni. Natomiast przy myciu pianowym 1 litr koncentratu wystarcza na około 400 m kw.

 

Warunki przechowywania:


Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej 0°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Oznaczenie o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:


Produkt drażniący. Powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać dymu/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody  i zasięgnąć porady lekarza.  Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

 

Ekologia:


INDUCLEAN
posiada Świadecto Jakości Zdrowotnej nr HŻ/03146/01/2006 wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

Biosupervit Sol 5 L

Biosupervit - witaminy dla drobiu
Preparat dla drobiu odżywczy witaminowo-aminokwasowy rozpuszczalny w wodzie. Biosupervit wpływa na usprawnienie wszystkich procesów metabolicznych zachodzących w organizmie, a tym samym poprawia parametry produkcyjne i hodowlane.
Cena: 309.99
&nbps;
&nbps;

Amphokal 10 L

Amphokal - środek myjący
Jest silnie alkalicznym, pieniącym się koncentratem o intensywnym działaniu myjącym i odtłuszczającym
Cena: 279.99
&nbps;
&nbps;

Amphokal 5 L

Amphokal - środek myjący
Jest silnie alkalicznym, pieniącym się koncentratem o intensywnym działaniu myjącym i odtłuszczającym
Cena: 149.99
&nbps;
&nbps;

Pol-lena JK 5 L

Pol-lena - preparat do dezynfekcji
Płyn do sporządzania roztworów do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu
Cena: 139.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 1 L

Rapicid - preparat dezynfekcyjny
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 84.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 5 L

Rapicid - preparat do dezynfekcji
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 399.99
&nbps;
&nbps;