Przeglądasz:  Strona główna Nowości Ektopar Spray wstecz

Ektopar Spray

Ektopar Spray - govet.pl
 • Numer produktu: 221
 • Producent: Vet-Agro
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 0.5
 • Cena: 99.00
 •    
 

Wskazania i działanie preparatu na owady Ektopar Spray

Preparat Ektopar Spray  zwalcza owady i pajęczaki w takich miejscach przebywania zwierząt jak :

 • obory
 • stajnie 
 • ciężarówki 
 • ładownie statków do transportu zwierząt
 • klatki
 • kojce
 • kosze

 

Skuteczny także w walce z owadami i pajęczakami w:

 • mieszkaniach
 • biurach
 • piwnicach
 • strychach
 • garażach
 • maszynowniach
 • magazynach

 

Karencja preparatu na owady Ektopar Spray

Nie obowiązuje.

 

Dawkowanie preparatu na owady Ektopar Spray

 

 1. Trzymając butelkę jak na rysunku przelać zawartość do uprzednio przygotowanego naczynia,
 2. następnie uzupełnić wodą do objętości 0,5 litra i starannie wymieszać

 

Preparat stosować do oprysków.

W celu uzyskania pożądanego stężenia produktu roboczego należy:

 1. 20 ml produktu uzupełnić do pojemności 1 litra wodą i starannie wymieszać.
 2. Litr roztworu roboczego wystarcza na opryskanie 20 m2 powierzchni.
 3. Przed użyciem wstrząsnąć.
 4. Przed opryskiem żądaną powierzchnię należy starannie oczyścić mechanicznie.

UWAGA! Roztwór roboczy nie nadaje się do przechowywania.

 

 • Roztwór najlepiej nanosić wieczorem – czasie spadku aktywności większości insektów.
 • Równomiernie naniesiony produkt biobójczy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 • W przypadku nasilonej inwazji owadów lub pajęczaków, całą procedurę można powtórzyć po upływie 24 godzin.

 

 

Skład preparatu na owady Ektopar Spray

Permetryna (cis:trans 40:60) 25,0 g

Podłoże do 100,0 ml

 

 

Ostrzeżenia preparatu na owady Ektopar Spray

 

 • Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta.
 • Nie stosować w miejscach przechowywania żywności.
 • Nie stosować w miejscach dostępnych dla szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia.
 • Nie stosować w miejscach dostępnych dla kotów.
 • Stosując preparat używać odzieży ochronnej, rękawic gumowych i maseczki. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi – a w razie kontaktu obficie spłukać wodą.
 • Po zakończeniu pracy – dokładnie umyć ręce.
 • W razie połknięcia preparatu – natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
 • Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
 • Nie przechowywać razem z artykułami spożywczymi i paszami dla zwierząt.
 • Zalecane środki ostrożności: Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać lekarstw. Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną.
 • Unikać wdychania par i aerozoli.
 • Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 • Stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej.
 • Stosować wentylację na stanowiskach pracy.
 • Zapewnić łatwy dostęp do bieżącej wody.
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 •  
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
 •  

 

 

Acidosol 5 L

Acidosol - Zakwaszaczdla drobiu
Preparat zakwaszający Acidosol jest źródłem kwasów, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Obniżając pH wody i treści pokarmowej przewodu pokarmowego.
Cena: 69.99
&nbps;
&nbps;

Kombinezon Ochronny

Kombinezon Ochronny
Ubrania ochronne w BHP
Cena: 459.99
&nbps;
&nbps;

Promotor L47 5 L

Promotor L47 - witaminy dla drobiu
Promotor L 47 zwiększa przyrosty masy ciała, reguluje i podnosi nieśność oraz obniża śmiertelność piskląt w okresie okololegowym.
Cena: 199.99
&nbps;
&nbps;

Virkon S 5 kg

Virkon S - preparat do dezynfekcji
Uniwersalny preparat dezynfekcyjny o szerokim zakresie wirusobójczego działania
Cena: 459.99
&nbps;
&nbps;

Vitaminum AD3E 1 L

Witamina AD3E - witaminy dla drobiu
Witamina AD3E korzystnie działa w czasie stresu (transport, szczepienia, zmiana systemu żywienia, karmienie paszami złej jakości), zapobiega zmierzchowej ślepocie u drobiu, pterofagii, kanibalizmowi, spadkowi odporności zwierząt.
Cena: 59.99
&nbps;
&nbps;

Agita 10 Wg 400 gr

Agita 10 WG - preparat na muchy
Agita jest preparatem przeznaczonym do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt, pomieszczeniach użyteczności publicznej i magazynach.
Cena: 119.00
&nbps;
&nbps;

BioBeck PA 910 10 kg - na ptaszyńca

BioBeck PA 910 - na ptaszyńca
Biobeck PA 910 to ekologiczny preparat roztoczobójczy mający zastosowanie przede wszystkim do zwalczania ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae). Dwutlenek krzemu będący substancją aktywną przenika do narządów oddechowych (tchawek), wysusza je od środka oraz blokuje stawy, co prowadzi do unieruchomienia roztoczy i w konsekwencji do ich śmierci.
Preparat może być stosowany w obecności kur i jaj bez okresu karencji.
Cena: 569.99
&nbps;
&nbps;

Ecocid S 1 kg

Ecocid - preparat do dezynfekcji
ECOCID S jest uniwersalnym i wysoce efektywnym preparatem dezynfekcyjnym, zapewniającym ochronę przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi, w tym przed PTASIĄ GRYPĄ wywoływaną przez wirusa H5N1.
Cena: 78.99
&nbps;
&nbps;

Ecocid S 2.5 kg

Ecocid - preparat do dezynfekcji
ECOCID S jest uniwersalnym i wysoce efektywnym preparatem dezynfekcyjnym, zapewniającym ochronę przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi, w tym przed PTASIĄ GRYPĄ wywoływaną przez wirusa H5N1.
Cena: 168.99
&nbps;
&nbps;

Enizol 1 L

Enizol - preparat na grzyby
Enizol jest preparatem przeznaczony do zwalczania grzybów w najbliższym środowisku bytowania zwierząt.
Cena: 359.99
&nbps;
&nbps;

K-Othrine 30 ml

K-Othrine - na insekty
Preparat K-Othrine 2,5 Flow przeznaczony jest do zwalczania prusaków, karaluchów much, komarów, pluskiew, mrówek faraona, szkodników magazynowych, czarnych chrząszczy ściółkowych i innych w higienie sanitarnej.
Cena: 29.99
&nbps;
&nbps;