Przeglądasz:  Strona główna Nowości Draker 1 L wstecz

Draker 1 L

Draker 10.2 - środek na muchy
 • Numer produktu: 231
 • Producent: Agro-Trade
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 1.200
 • Cena: 169.99
 •    
 

Działanie preparatu na muchy Draker

 

Produkt skierowany jest do zwalczania owadów latających i biegających w:

 • budynkach inwentarskich
 • budynkach przemysłu spożywczego
 • środkach transportu publicznego
 • domach, magazynach, hotelach, sołach, szpitalach
 • budynkach użyteczności publicznej

 

Właściwości preparatu na muchy Draker

 

W produkcie Draker 10.2 tetrametryna oraz część butotlenku piperonylu (PBO) występuje w postaci wolnej i działa na owady natychmiastowo, natomiast cypermetryna oraz pozostała część PBO - w postaci mikrokapsułkowanej.

Zamknięcie substancji aktywnej w mikrokapsułce zapewnia jej ochronę przed warunkami zewnętrznymi takimi jak:

 • światło
 • temperatura 
 • wilgoć 
 • pozwala na kontrolowane, powolne uwalnianie do środowiska.

 

Nie posiada zapachu.

Produkt cechuje się szybkim efektem bójczym oraz długotrwałą skutecznością wynikającą z efektu zalegania.

Ze względu na efekt rezydualny, skuteczność produktu jest zachowana przez conajmniej 14 dni.

 

Skład chemiczny preparatu na muchy Draker


Cypermetryna/ 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu 10,0g/100g
Tetrametryna 2,00g/100g
Butotlenek piperonylu 10,0g/100g

 

Sposób użycia preparatu na muchy Draker

UWAGA! Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć.

 

Nanosić przy zastosowaniu opryskiwaczy.

Preparat można stosować na zewnątrz tworząc:

 • barierę wokół budynków
 • wokół okien
 • na parapetach
 • gzymsach
 • w miejscach składowania śmieci

 

Wewnątrz budynków, Draker 10.2 można aplikować:

 • przy listwach przypodłogowych
 • wokół pomieszczenia
 • w kątach
 • w zakamarkach 
 • w szczelinach
 • w miejscach gromadzenia śmieci,
 • w miejscach spoczynku i przechodzenia owadów oraz miejsca lądowania owadów latających.

Produkt znajduje zastosowanie również w ochronie przed owadami

 • w kuchniach
 • w zakamarkach wokół pieców kuchennych i lodówek
 • w bagażnikach samochodowych

ZWALCZANIE MUCH

ZWALCZANIE INNYCH OWADÓW

1 - 3 % ( 10 - 30 ml koncentratu na 1 L wody )

0,5 - 2 % ( 5 - 20 ml koncentratu na 1 L wody )

1 litr roztworu starcza na 30 - 60 mw zależności od rodzaju powierzchni

1 litr roztworu starcza na 30 - 60 mw zależności od rodzaju powierzchni

 

Środki ostrożności:
Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.

Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: osoby mające kontakt z preparatem wyprowadzić na świeże powietrze. Wezwać lekarza. W wyniku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem i dokładnie myć dużą ilością wody z mydłem. Po kontakcie z oczami: nie stosować żadnych kosmetyków ani maści do oczu przed konsultacją z okulistą. Oczy płukać dużą ilością wody przez przynajmniej 10 minut, trzymając odchylone powieki. Po połknięciu: natychmiast wezwać lekarza, pokazać kartę charakterystyki, a usta przepłukać dużą ilością wody.

 Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 3917/09

Acidosol 5 L

Acidosol - Zakwaszaczdla drobiu
Preparat zakwaszający Acidosol jest źródłem kwasów, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Obniżając pH wody i treści pokarmowej przewodu pokarmowego.
Cena: 69.99
&nbps;
&nbps;

Aldekol DES-03 5 L

Aldekol DES 03 - preparat do dezynfekcji
Aldekol DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.
Cena: 299.99
&nbps;
&nbps;

Calmax-D3 5 L

Calmax-D3 - witaminy dla drobiu
Calmax-D3 jest preparatem przeznaczonym dla ptaków, posiada precyzyjnie dobrany stosunek witaminy D3 do wapnia i magnezu.
Cena: 175.99
&nbps;
&nbps;

Agita 10 Wg 400 gr

Agita 10 WG - preparat na muchy
Agita jest preparatem przeznaczonym do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt, pomieszczeniach użyteczności publicznej i magazynach.
Cena: 119.00
&nbps;
&nbps;