Przeglądasz:  Strona główna Nowości Agro-Des 5 L wstecz

Agro-Des 5 L

Agro-Des do dezynfekcji
 • Numer produktu: 239
 • Producent: Agro-Trade
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 6.00
 • Cena: 169.99
 •    
 

Właściwości i działanie preparatu do dezynfekcji Agro- Des

Jest to pierwszy na rynku preparat aldehydowy skuteczny w niskich temperaturach ( 10oC ).

Charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na niską temperaturę podczas oprysku.

 

AGRO - DES to płynny, bezformalinowy koncentrat przeznaczony do:

 •  dezynfekcji w higienie weterynaryjnej  - działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze
 •  dezynfekcji powierzchni , które nie mają lub mają kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt
 •  działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, w tym także wobec grzybów drożdżopodobnych

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Dzięki zawartości glikolu ilość dodawanego nośnika mgły można zmiejszyć o 50 do 100 % w porównaniu z dawką standardową.

Zastosowanie preparatu do dezynfekcji Agro-Des

 

 • w obiektach inwentarskich stosuje się do dezynfekcji ścian, posadzek, korytarzy, urządzeń transportowych, do mat i wanien dezynfekcyjnych
 • w pomieszczeniach w schroniskach dla zwierząt i ogrodach zoologicznych
 • w przechowalniach środków spożywczych i pasz
 • w silosach paszowych, paszociągach i środkach transportu, a także w kompostowniach. 

Może być podawany za pomocą:

 • opryskiwaczy
 • sprzętu wysokociśnieniowego
 • zamgławiaczy termicznych i ULV.

Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji powierzchnię należy umyć przy pomocy kompatybilnego preparatu myjącego, najlepiej marki EWABO.

Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji należy pozostawić Agro-Des na powierzchni przez zalecany czas działania (patrz tabelka), następnie bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

Zabieg przeprowadzać podczas nieobecnośći osób postronnych.

 

Dawkowanie:

 

Działanie

oprysk

zużycie 0,3 l roztworu / 1 m2

zamgławianie

temperatura

Czas działania

Bakteriobójcze 
w higienie weterynaryjnej

0,75 %

1,5 l / 1 000 m3

10°C

30 min

Bakteriobójcze 
w przemyśle spożywczym

0,25%

0,5 l / 1 000 m3

20°C

60 min

Grzybobójcze 
w zakresie grzybów drożdżopodobnych 
w higienie weterynaryjnej

1,5 %

3 l / 1 000 m3

10°C

30 min

Grzybobójcze 
w przemyśle spożywczym

1%

2 l / 1 000 m3

20°C

60 min

Stosowanie za pomocą zamgławiaczy termicznych (np. Igeba):

 • każdy 1 litr Agro-Des rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w 2 litrach wody)

Stosowanie za pomocą zamgławiaczy elektrycznych:

 • należy każdy 1 litr Agro-Des rozcieńczyć w 5 litrach wody.

 

Skład chemiczny preparatu do dezynfekcji Agro-Des


Agro-Des zawiera glutaral, czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12÷16 alkilodimetylowe, chlorki, glikol polipropylenowy. 

Trwałość:

Po otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy.


Warunki przechowywania:

Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze pokojowej.

Zalecana temperatura przechowywania 8 - 25 °C.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 

Oznaczenia o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:
Produkt żrący.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Powoduje oparzenia.

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Inne uwagi:

Zawiera niebezpieczne substancje chemiczne: glutaral, chlorek dimetylobenzyloamoniowy.

Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji.
Należy ściśle przestrzegać załączonych informacji o produkcie.

Nieprzestrzeganie zaleceń może być przyczyną wystapienia zagrożenia zdrowia.

 

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 3712/09

Acidosol 5 L

Acidosol - Zakwaszaczdla drobiu
Preparat zakwaszający Acidosol jest źródłem kwasów, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych. Obniżając pH wody i treści pokarmowej przewodu pokarmowego.
Cena: 69.99
&nbps;
&nbps;

Citroenzymix 5 L

Citroenzymix - preparat dla drobiu
Preparat dla drobiu Citroenzymix jest preparatem odżywczym, poprawiającym trawienie, rozkłada duże cząstki białek na mniejsze fragmenty, które następnie są trawione w jelitach przez proteazy soku jelitowego.
Cena: 262.99
&nbps;
&nbps;

Mineral TS 10 L

Mineral TS - Witaminy dla drobiu
Mineral TS przeznaczony jest dla drobiu - rozpuszczalny w wodzie zestaw pierwiastków mineralnych.
Cena: 249.99
&nbps;
&nbps;

Promotor L47 5 L

Promotor L47 - witaminy dla drobiu
Promotor L 47 zwiększa przyrosty masy ciała, reguluje i podnosi nieśność oraz obniża śmiertelność piskląt w okresie okololegowym.
Cena: 199.99
&nbps;
&nbps;

Agro-Des 10 L

Agro-Des do dezynfekcji
Agro-Des skuteczny w niskich temperaturach ( 10oC ) środek do dezynfekcji powierzchni , które nie mają lub mają kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, w tym także wobec grzybów drożdżopodobnych.
Cena: 279.99
&nbps;
&nbps;

Aldekol DES-03 10 L

Aldekol DES 03 - preparat do dezynfekcji
Aldekol DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.
Cena: 559.00
&nbps;
&nbps;

Aldekol DES-03 5 L

Aldekol DES 03 - preparat do dezynfekcji
Aldekol DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.
Cena: 299.99
&nbps;
&nbps;

Aldekol_DES-03_1_L

Aldekol DES 03 - preparat do dezynfekcji
Aldekol DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.
Cena: 65.00
&nbps;
&nbps;

Jodat 5 L

Jodat - środek dezynfekcyjny
Jodat to powierzchniowy środek dezynfekcyjny na bazie jodu. Stanowi produkt wyspecjalizowany w zwalczaniu szczególnie patogennych bakterii i grzybów drożdżopodobnych.
Cena: 259.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 1 L

Rapicid - preparat dezynfekcyjny
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 84.99
&nbps;
&nbps;

Rapicid 5 L

Rapicid - preparat do dezynfekcji
Rapicid stosowany jest do mycia oraz dezynfekcji pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączania mat dezynfekcyjnych i sanityzacji wody.
Cena: 399.99
&nbps;
&nbps;