Przeglądasz:  Strona główna Nowości Fosilan Acid 5 L - zakwaszacz dla drobiu wstecz

Fosilan Acid 5 L - zakwaszacz dla drobiu

Fosilan Acid - Zakwaszaczdla drobiu
 • Numer produktu: 288
 • Producent: Leven
 • Dostępność: Dostępny w ciągu 48h
 • Waga:
  •  kg
  • 6.4
 • Cena: 79.99
 •    
 

Płynna mieszanka paszowa uzupełniająca do wody pitnej.

 

Preparat dla drobiu Fosilan Acid jest to preparat zakwaszający, który zawiera skoncentrowane i ustabilizowane kwasy organiczne i nieorganiczne, które hamują rozwój bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych.

Działanie preparatu dla drobiu Fosilan Acid

Podawanie Fosilan Acid:

 •  stabilizuje układ trawienny
 • poprawia zdrowotność
 • jest alternatywą dla antybiotyków paszowych
 • zwiększa apetyt i podnosi strawność pasz
 • zapobiega biegunkom
 • ułatwia przekształcenie pepsynogenu w pepsynę – główny enzym trawienny żołądka.

 

 

Stosowanie preparatu zakwaszającego Fosilan Acid:

 1. zmniejsza rozwój bakterii patogennych E. Coli, Clostridium, Salmonella,
 2. stymuluje rozwój pożytecznych bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus 
 3. wpływa na szybką regenerację kosmków jelitowych.

 

Stosowanie Fosilan Acid w trakcie zaburzeń trawiennych zdecydowanie skraca i łagodzi ich przebieg.

 

 

Właściwości preparatu dla drobiu Fosilan Acid

Fosilan Acid - peparat zakwaszający, który zawiera skoncentrowane i ustabilizowane kwasy organiczne i nieorganiczne w formie łatwo przyswajalnej dla organizmu:

 • Kwas mlekowy E270
 • kwas ortofosforowy 1a338
 • mrówczan amonu E295
 • kwas mrówkowy E236
 • kwas octowy E260
 • kwas cytrynowy E330
 • kwas jabłkowy E330
 • ekstrakt oregano
 • kwas benzoesowy

 

Mono-, dwu-, trójglicerydy kwasu masłowego (kwasów tłuszczowych) oraz glicerol (czysta gliceryna).

Dodatki paszowe (zgodnie z EEC 1831/2003): konserwanty(1a): Kwas mlekowy E270; kwas ortofosforowy 1a338, mrówczan amonu E295, kwas mrówkowy E236, kwas octowy E260, kwas cytrynowy E330, kwas jabłkowy E330, (2b),

Kompleks selektywnie dobranych substancji aromatycznych (2b): ekstrakt oregano, kwas benzoesowy.

Składniki pokarmowe (analityczne) w 1kg: Białko surowe: 12.05 g/kg, Włókno surowe: 0.0 g/kg, Oleje i tłuszcze surowe: 0.02 g/kg, Popiół surowy: 0.0 g/kg, Lizyna: 0.0 g/kg, Metionina: 0.0 g/kg, Sód: 0.0 g/kg, Fosfor: 48.61 g/kg.

Substancje aromatyczne identyczne z naturalnymi: 148 mg.

Stosowanie i dawkowanie preparatu dla drobiu Fosilan Acid

Fosilan Acid stosuje się w dawce  0,25 - 1 litra na 1000 litrów wody pitnej

 

 

H315 Działa drażniąco na skórę; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par; Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.